Helios Corset Vest

Detta är ett sittstöd med egenskaper från fasta innerkorsetter av plast och formgjutna sitsar eller specialanpassade rullstolar.

Personer upplever ofta att innerkorsetter av plast känns obehagliga eftersom sådana lösningar är alltför kompakta och bör endast användas under kortare tidsperioder. Dessutom saknar vissa formgjutna sitsar eller specialanpassade rullstolar sådana funktioner som bidrar till att ge personerna tillräckligt med stöd. Personerna hamnar kanske i ett alltför tillbakalutat läge på grund av nedsatt huvudkontroll.

Det är i sådana fall som den dynamiska lösningen med Helios Korsettväst har fått stor betydelse inom hjälpmedelsbranschen. Korsettvästen är utformad för att tillmötesgå dessa efterfrågade förbättringar.