Tilfredshedsundersøgelse af Helios- korset 2004

Korset med hovedkontrol til patienter med spastisk tetraplegi
 1. Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital.
 2. Specialbørnehaven” De tre Birke ” Københavns Kommune.
 3. Fysioterapiafdelingen, Hvidovre Hospital.
 4. Børneafdelingen, Hvidovre hospital.
 5. Bandagistfirmaet” Helios.

Stig Sonne-Holm 1, Kirsten Jacobsen 2, Birgit Knudsen 3, Mette Zeemann 3, Søren Anker Pedersen 4, Tom Busk-Clausen 5

Formål

At vurdere behandler og forældretilfredshed med et nyudviklet kombineret korset og siddeorthose til tetraplegikere med rygdefomiteter og manglende hovedkontrol.

Neuromuskulæde rygdeformiteter
 • Neuropatiske
 • Cerebral parese
 • Spinocerebellare
 • Syringomyeli
 • Polio
 • Tramer
 • Myopatiske
 • Muskedystrofier
 • Arthrogryphosis
 • Congenit hypotoni
 • Spinale atrofier
 • Tumorer
Behandling
 • Observation
 • Indtil 20 grader
 • Orthoser
 • Afstøbningskorsetter
 • Bløde eller hårde
 • Siddetilretninger
 • Aktuelle
 • Kirurgi
Behandlingsresultat ved orthoser

Effekt ved hypotoni ( hylstereffekt)

Effekt ved CP med spasticitet og korte lumbale kurver.

Holmes Kj et al.: Clin Biomech (Bristol ,Avon) 2003 Jul: 18(6):480-7.

Dårlig effekt ved spasisk tetraplegi

Siddetilretninger med pelotter kan rette kurver op.

Olafsson Y et al: j Pediatr Orthop 1999 May-jun, 19(3): 376-9

Undersøgelsesmetode

16 spørgsmål om korsettets effekt på daglige funktioner og pleje

Hvert spørgsmål besvares med muligt score fra 1 til 4

1: dårlig effekt, 4: Excellent effekt

Et skema besvaret af forældre

Et skema besvaret af terapeuterne i institutionerne

Materiale

20 børn fra 4-12 år

Udstyret med korset fra 2000 og 2,5 år frem oktober-november 2003 besvarelse af spørgeskema.

Alle havde spastisk tetraplegi uden gangfunktion

Ti havde tidligere haft stofstøttekorset eller plastazote korset

Tretten havde tilretninger i kørestolen

Indikation: Utilfredshed med hidtidige anordninger.

Score (mean)
Varmegener
Fiksering
Ståfunktion
Vejrtrækning
Øjenkontakt
Spisning
Gangredskaber
Liggende stilling
Trykgener
Beklædning
Opmærksomhed
Hovedkontrol
Kommunikation
Social & Fysisk kontakt
Forflytning uden lift
Forflytning med lift
2,94
3,11
3,80
3,50
3.80
3,30
3,60
2,10
3,50
2,72
3.80
2,90
3,60
2,80
3,00
3,50
Samlet score = 3,25
Konklusion

Til cerebral parese med svær spastisk tetraplegi synes det nyudviklede Helios- Korset at være en gevinst for patienter med forkrøblet sidde/ ståfunktion og manglende hovedkontrol.

Kommer Snart